Risicobeoordeling NEN 2991

Wat is een risicobeoordeling NEN 2991?

Een NEN2991-onderzoek wordt verricht als het vermoeden bestaat dat asbest op een risicovolle manier is toegepast in een gebouw of constructie, bijvoorbeeld bij niet-hechtgebonden of beschadigde asbesthoudende toepassingen of na asbestcalamiteiten en branden. Wanneer een asbestonderzoek volgens deze norm wordt uitgevoerd, kan objectief een uitspraak worden gedaan over de risico’s van het asbest.

Uitvoeren Risicobeoordeling NEN 2991 Asbest

Heeft u een asbestinventarisatierapport nodig?