Bodem Onderzoek

Wat is een asbest bodemonderzoek?

Een medewerker voert bodemonderzoek uit volgens de normen NEN5740 en NEN5707. Het is van essentieel belang dat er kwalitatief hoogwaardig bodemonderzoek plaatsvindt. We zijn specialist in zowel milieutechnisch bodemonderzoek als asbestonderzoek in bodem. Asbest Control heeft ervaren medewerkers en zijn vakkundig in bodemonderzoek werkzaamheden. We kunnen de bodemonderzoek rapportage snel leveren en deze geeft een scherpe analyse weer van het uitgevoerde bodemonderzoek met een vakkundig advies. Flexibel en met voortdurende aandacht voor uw belang zetten we de modernste middelen en methodes in om uw milieuprobleem duurzaam op te lossen. De rapportages worden volgens het BRL SIKB 2000 certificaat uitgebracht. Dit certificaat houdt in dat onze medewerkers betrokken bij de uitvoering van bodemonderzoek beschikken over de benodigde opleiding, kennis en ervaring die nodig zijn om deze werkzaamheden naar behoren uit te voeren.

Asbest bodemonderzoek – Verkennend

Indien de locatie verdacht is op het voorkomen van asbest, dient een asbest in bodemonderzoek conform de NEN5707 worden uitgevoerd. Dit kan het geval zijn als er asbestverdachte materialen worden aangetroffen op het maaiveld of aan de eventueel aanwezige bebouwing. Maar ook het aantreffen van puin in de bodem kan de locatie verdacht maken op het voorkomen van asbest. De regelgeving hierover is de laatste tijd aangescherpt. Om na te gaan of daadwerkelijk asbest in de bodem aanwezig is is goed onderzoek noodzakelijk. Hierbij worden, na een visuele inspectie van het maaiveld, proefgaten gegraven en grondmonsters genomen. Van de visueel zichtbare asbest verdachte materialen wordt eveneens een monster genomen. Middels dit onderzoek wordt nagegaan of er een verontreiniging met asbest in de bodem aanwezig is. Deze word vaak gecombineerd met een verkennend bodemonderzoek.

Asbest bodemonderzoek – Nader

Als er asbest in of op de bodem is aangetroffen, wordt er een naderonderzoek uitgevoerd. Het doel is het bepalen van het gemiddelde gehalte asbest in of op de bodem en eventueel het nader vaststellen van de omvang van de verontreiniging.

Heeft u een bodemonderzoek rapportage nodig?