Wat Is Asbest?

WAT IS ASBEST

Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Asbest staat bekend om een aantal goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, bestand tegen zuren,  hoge temperaturen en was vooral heel goedkoop. Asbest werd met of zonder een bindmiddel verwerkt tot een grote variatie aan producten. Dit deed men door het te combineren met een bindmiddel zoals cement, karton, bitumen, lijm, kunsstof of gips. Vaak zijn in één product twee of drie verschillende soorten asbest aanwezig. In de loop der tijd vindt door diverse invloeden aantasting van het bindmiddel plaats. Soms vergaat het bindmiddel helemaal. In het verleden zijn asbesthoudende materialen veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen.

Er bestaan 6 verschillende soorten asbestmineralen.

Asbestvezels zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:
Serpentijn (spiraalvormig), waaronder chrysotiel valt. En amfibool (naaldvormig), waaronder crocidoliet , amosiet, anthophylliet, tremoliet en actinoliet. De laatste drie behoren tot de exoten, deze komen in mindere mate voor in de tot nu toe bekende asbesttoepassingen.
De meest gebruikte asbestsoort was chrysotiel. Verder is er veel amosiet en crocidoliet gebruikt. De laatste twee behoren tot de groep amfibolen die gevaarlijker is dan serpentijngroep. Alleen aan de kleur van het ruwe asbest kan men zien tot welke soort het behoort. Na verwerking van het ruwe materiaal kan dat niet meer. Alleen laboratoriumanalyse kan dan nog uitsluitsel geven.

Nederland verwerkte van het geïmporteerde asbest ruim 80% tot asbestcement producten zoals golfplaten en waterleidingbuizen. Verder paste men het mineraal toe in diverse andere toepassingen zoals: rem- en frictiemateriaal, isolatiemateriaal, hittebestendig textiel, brandwerende platen, onderlagen van vloerbedekkingen, pakkingen en filters. Men schat dat er zo’n 3.600 asbest toepassingen zijn.

Gezondheidsrisico’s
Blootstelling aan asbest kan ernstige gevolgen voor de gezondheid betekenen. Dit is uit diverse onderzoeken gebleken. Als men vezels inademt kunnen diverse aandoeningen ontstaan. Dit zijn longkanker, longvlies- en buikvlieskanker (mesothelioom) en stoflongen (asbestose).

SOORTEN ASBEST

Chrysotiel

Wit asbest

Amosiet

Bruin asbest

Crocidoliet

Blauw asbest

Actinoliet

Groen asbest

Anthophylliet

Geel asbest

Tremoliet

Grijs asbest

Wilt u contact opnemen met een van onze medewerkers ?